admin پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 01:23 ق.ظ نظرات ()

دانلود
فعالان فرهنگی هرچقدر هم که پر شورتر و فعال تر به فعالیت فرهنگی خود ادامه میدهند در گوشه و کنار شهر افرادی هستند که توسط غربیان مدیریت میشوند و این فعالیت های  ما فعالان فرهنگی را نقره داغ میکنند  امروز یک خبری از برنامهذ پیک بامدادی شنیدم مخم صوت کشید  صورتم قرمز شد و از خجات سرم را تا ساعت ها نمیتوانستم بلند کنم هر چند استقبال از جناب آقای حسن روحانی کمی فضایم را عوض کرد ولی بعد از این استقبال پر شور که نزیرش را در هیچ جای دنیا ندیده ایم  باز فکر به این افتاد و باز از حجالت خیس عرق شدم در کشوری که  هزاران هزان شهید داده است داشتن چنین مهد کودکاهیی واقعا شرم آور است

چدیدا در یکی از شبکه های اجتماعی ویدیو پخش کریدی که در یکی از مهد کودک های کشور   کودکان یبه رقص پایکوبی مشغول شده اند  عجیب تر اینجاست که چنان حرکاتی انجام میدهند که باور کردنش برای آدم کمی دشوار است  که این کودکان چنین حرکاتی را از کجا یاد گرفته اند و کسانی هم که بلد نبودند به دلیل اینکه بعد ها  مورد تمسخر قرار نگیرند یه چرخی میزدند
ایشالا که این این تصاویر فوتوشاپ باشه و واقعی نباشه مسئولین در پی پیگیر این موضوع هستند

ولی یک چیزی که من با چشم خود دیدم در یکی از مهد کودک های شهرستان شبستر متاسفانه در پی مراسمی یک فیلم نامهی به کوکان داده بودند که در آن موضوع  که خواننده رپ میخوانند (اگه من زنت بشم .....) زا بازی میکردند .

اوا اینکه دوران کودکی یک دورانی ایست که واقعا حساس است چون کودکان در راین دوران نقش یابی میکنند و دوست دارند خود را قالب اطراف محیط کنند  شاید دیده اشید کودکان معمولا لباس والدین را می پوشند یا کفش مادر و پدر خود را ه پا میکنند  ادای والدین را در می آورند این به این دلیل است که کوکان میخواهند نقش والدین را بازی کنند  آنه اینقدر از دیگران القو بر میدارند تا با تفیکک این القو ها در دوران نوجوانی  قالب خود را ایجاد نمایند
پس د ر این دوران هرچه توشه کنند در بزرکسالی از آنها استفاده خواهند کرد

 آیا مجاز است نقش فیلمنامه اینچنین را به  کودک دهیم  عجیب تر از آن اینکه والدین هم از این مووع استقبال کردند 
بعد میگوند که جوان چنین کرد   چنان کرد 
والدین گرامی شما خودتان هستید که به کودک خود اجازه چنین عملی را میدهید  کودک مثل یک سی دی خامیت که در دوران کودکی هرچه برایش رایت کنید در دوران نوجوانی و جوانی  و...خواهید دید