گروه منتظرین مهدی شاید این جمعه بیاید شاید ازدوستان عزیزخواهشمنداست به غیرلینک های خودتون برای من لینک های تبلیغاتی ارسال نکنید پشتیبانی سایت از ساعت 7 عصر الی 1 صبح http://montazeranmahdi20.mihanblog.com 2019-04-24T12:57:22+01:00 text/html 2019-04-20T18:29:29+01:00 montazeranmahdi20.mihanblog.com admin میلاد با سعادت منجی بشریت مبارک باد http://montazeranmahdi20.mihanblog.com/post/1066 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/363/1086147/ss.png" alt=""> text/html 2018-12-15T18:58:40+01:00 montazeranmahdi20.mihanblog.com admin میلاد با سعادت امام حسن عسکری مبارک باد http://montazeranmahdi20.mihanblog.com/post/1065 <img style="width:780px;&quot;" hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/363/1086147/sw.jpg" alt=""> text/html 2018-12-07T16:44:25+01:00 montazeranmahdi20.mihanblog.com admin روز دانشجو مبارک باد http://montazeranmahdi20.mihanblog.com/post/1064 <div style="text-align: justify;"><b style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: large;">روز دانشجو را بر تمامی دانشجویان بزرگوار تبریک عرض میکنم و امیدوارم در تمامی مراحل زندگی موفق و سربلند باشند</b></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b>دانشجو بودن مهم است ولی مهم تر از آن این است که تفکر انقلابی و بسیجی داشته باشیم</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/363/1086147/99.jpg" alt=""></b></font></div> text/html 2018-10-01T21:42:21+01:00 montazeranmahdi20.mihanblog.com admin افزایش اعتماد به نفس http://montazeranmahdi20.mihanblog.com/post/1063 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">افزایش اعتماد به نفس</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar;mso-bidi-language: FA">&nbsp;</span><img src="http://mahanteymouri.ir/wp-content/uploads/2017/10/17126839_1291860804263308_4945445732271259648_n.jpg" alt="نتیجه تصویری برای افزايش اعتماد به نفس"></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:150%"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 150%;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">بسیاری از افراد، حتی آنهایی که به نظر خوش برخورد و صمیمی می رسند، با مسئله</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">کمبود اعتماد به نفس مواجه هستند. اما خوشبختانه گام های اولیه ای وجود دارد که می</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 150%;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">توان برداشت تا احساس بهتری نسبت به خود داشته و در مسائل اجتماعی آسوده تر باشیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. <o:p></o:p></span></p> <div align="right"> <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" border="0" cellspacing="4" cellpadding="0" width="100%" style="width:100.0%;mso-cellspacing:2.2pt;mso-padding-alt:2.25pt 2.25pt 2.25pt 2.25pt; mso-table-dir:bidi"> <tbody><tr> <td width="100%" valign="top" style="width:100.0%;padding:2.25pt 2.25pt 2.25pt 2.25pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Zar"><br> <br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family: Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">بسیاری از افراد، حتی آنهایی که به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">نظر خوش برخورد و صمیمی می رسند، با مسئله کمبود اعتماد به نفس مواجه هستند. اما</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">خوشبختانه گام های اولیه ای وجود دارد که می توان برداشت تا احساس بهتری نسبت به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">خود داشته و در مسائل اجتماعی آسوده تر باشیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family: Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">از خودتان مراقبت کنید: داشتن</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">اعتماد به نفس تا حدی به داشتن تصویری مثبت از اندام خود بستگی دارد. اگر هر روز</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">صبح تا محل کار خود پیاده راه بروید، بیشتر ورزش کنید، و تغذیه سالم تری داشته</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 150%;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">باشید، هم در بهبود ظاهر و هم در بهبود حال شما تاثیر به سزایی خواهد گذاشت. اگر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">احساس می کنید وقت کافی برای ورزش ندارید، سعی کنید صبح ها چند دقیقه زودتر از خواب</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">بیدار شوید – حتی یک پیاده روی کوتاه، اگر به طور روزانه تکرار شود، نتیجه بخش</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 150%;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">خواهد بود. مراقبه نیز به تمرکز شما کمک خواهد کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family: Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">یک فهرست تهیه کنید: در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">اغلب اوقات، افرادی که از کمبود اعتماد به نفس رنج می برند فهرست های ذهنی ای از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">تمام ایرادهایشان دارند: بیش از اندازه چاق، دست و پا چلفتی، کند در روابط اجتماعی،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">و غیره. این نکات منفی را با تهیه فهرستی از خصوصیات مثبت خود، چه روی کاغذ چه به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">صورت ذهنی، به نکات مثبت تبدیل کنید. آیا آسانگیر و خوش برخورد هستید؟ در کار خاصی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">مهارت دارید؟ آیا طنز استثنایی دارید؟ تفکر در مورد این چیزها وقتی ایام به کام شما</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">نیست تاثیر فراوانی در بهبود حال و افزایش اعتماد به نفس شما خواهد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 150%;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">داشت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family: Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">دارو: برای برخی از افراد، اضطراب اجتماعی و کمبود اعتماد به نفس می</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 150%;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">تواند موجب ناتوانی در سخن گفتن در مقابل گروهی از افراد، یا در تعامل با فرد یا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">افراد دیگر گشته و منجر به حملات ترس شود. در برخی از این قبیل موارد پاسخ مسئله</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">دارو است. داروهای ضد افسردگی مانند پاکسیل (1) و بازدارنده های مونوامین اکسیدازی،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">یا آرام بخش هایی مانند زاناکس (2)، لیبریوم (3)، والیوم (4)، می توانند به افرادی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">که اضطراب اجتماعی شدید دارند کمک کنند. با این وجود، بسیاری از افراد در حالی از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">این داروها به عنوان علاج هر دردی استفاده می کنند که شاید بهتر باشد مسئله آنها از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">طریق درمان حل شود. قبل از آغاز هر نوع رژیم دارویی باید ابتدا با یک پزشک مشورت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family: Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">چارچوب ذهنی: فکر ورود به اتاقی که پر از آدم های غریبه است شما را در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 150%;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">جای خود می خشکاند؛ بعضی صبح ها، ترک خانه امری دشوار است. چنین افرادی می توانند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">از چند تمرین ساده ذهنی کمک بگیرند. قبل از ورود به موقعیت های اجتماعی ای که می</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">توانند دشوار باشند، از خودتان بپرسید، "بدترین اتفاق ممکن چیست؟" انرژی خود را صرف</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">خود موقعیت کنید، نه صرف نگرانی جلوتر در مورد آن. اگر کاری را برای بار اول انجام</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">می دهید، تصور کنید که آن را قبلا هم انجام داده اید. به خاطر داشته باشید در آنچه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">که نمی آزمایید همیشه بازنده هستید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family: Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">اهداف واقع بینانه تایین کنید: بسیاری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">از افراد وقتی از عدم اعتماد به نفس رنج می برند که برای خود اهداف غیر قابل دسترس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">تایین کرده و در رسیدن به آنها با شکست مواجه می شوند. در عوض، اهدافی تایین کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 150%;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">که قابل دسترس تر باشند و برای رسیدن به آنها در طول روز تلاش کنید. شاید نتوانید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">تا پایان هفته جهان را تسخیر کنید، اما حتما به کارهای خود خواهید رسید. با پشت سر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">گذاشتن موفقیت آمیز این اهداف، احساس بهتری نسبت به خودتان خواهید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 150%;font-family:Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">داشت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:Zar"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <br> <br> 1. Paxil<br> 2. Xanax<br> 3. Librium<br> 4. Valium<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> text/html 2018-10-01T21:33:04+01:00 montazeranmahdi20.mihanblog.com admin اعتماد به نفس http://montazeranmahdi20.mihanblog.com/post/1062 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family: Zar;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">اعتماد به نفس<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar;mso-bidi-language: FA">&nbsp;</span><img style="width:802px;" "hspace="&quot;0&quot;&quot;" border="0" align="" vspace="0" src="https://tehrannlp.com/wp-content/uploads/2017/03/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.jpg" alt="نتیجه تصویری برای اعتماد به نفس"></p><p dir="RTL" style="margin-top:1.5pt;margin-right:6.0pt;margin-bottom:1.5pt; margin-left:6.0pt;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma">زمانی‌ كه‌ كودكی‌ بتواند بدون‌ توقع‌ و انتظار از دیگران‌ كاری‌ را آغاز كند و بكوشد تا آن‌ را به‌ اتمام‌ برساند، می‌گوییم‌ «اعتماد به‌ نفس‌» دارد. كودك‌ از همان‌ ابتدا كه‌ شروع‌ به‌ شناخت‌ خود و محیط‌ پیرامونش‌ می‌كند،به‌ قدرت‌ و توانایی‌ خود برای‌ تسلط‌ بر محیط‌ و اطرافیانش‌ آگاه‌ می‌ شود. یكی‌ از عوامل‌ موثر در رشد اعتماد به‌ نفس‌ كودكان‌ و نوجوانان‌،والدین‌ و اعضای‌ خانواده‌ هستند. اگر كودك‌ در خانواده‌یی‌ سرشار از صمیمیت‌ ،محبت‌ و مهربانی‌ رشد یابد می‌تواند ویژگی‌های‌ شخصیتی‌ خود را بشناسد و با اطمینان‌ به‌ توانایی‌های‌ خود یا مشكلات‌ و مسائل‌ گوناگون‌ روبرو شود و از طرفی‌ می‌تواند با رفتارهای‌ نامطلوب‌ ومنفی‌ خود،برخوردی‌ واقع‌بینانه‌ داشته‌ باشد و در صدد رفع‌ و تغییر آنها برآید. از آنجایی‌ كه‌ اعتماد به‌ نفس‌ صفتی‌ ارثی‌ نیست‌،اگر كودك‌ ضمن‌ انجام‌ فعالیت‌های‌ مختلف‌ مدام‌ دچار محدودیت‌ شود و نتواند تجارب‌ جدید و مفیدی‌ در زندگی‌ كسب‌ كند،ترسو ،كمرو و خجول‌ بار می‌آید و قدرت‌ تصمیم‌گیری‌ هم‌ در او رشد نخواهدیافت‌. نتایج‌ تحقیقات‌ محققان‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ اغلب‌ پدران‌ و مادران‌ نسبت‌ به‌ پرورش‌ فرزندان‌ پسر و دختر خود دید یكسانی‌ ندارند. زمانی‌ كه‌ كودكی‌ متولد می‌شود، نخستین‌ پرسشی‌ كه‌ پس‌ از سلامتی‌ نوزاد مطرح‌ می‌شود،جنسیت‌ اوست‌. اگر نوزاد دختر بود،لباس‌ صورتی‌ و اگر پسر بود لباس‌ آبی‌ به‌ تن‌ او می‌كنند و برهمین‌ اساس‌ رفتار بزرگسالان‌ نیز طبقه‌بندی‌ می‌شود. <br> به‌ پسران‌ فرصت‌ بیشتری‌ برای‌ كندوكاو دنیای‌ فیزیكی‌ پیرامون‌شان‌ داده‌ می‌شود و همین‌ امر موجب‌ تقویت‌ مهارت‌های‌ حركتی‌ بیشتر آنان‌ می‌شود. برعكس‌ دختران‌ به‌ شیوه‌یی‌ محدودتر پرورش‌ می‌یابند و آنان‌ را برای‌ تعاملات‌ كلامی‌شان‌ بیشتر تشویق‌ می‌كنند. </span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height: 150%;font-family:Zar"><o:p></o:p></span></p><p dir="RTL" style="margin-top:1.5pt;margin-right:6.0pt;margin-bottom:1.5pt; margin-left:6.0pt;text-align:right;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br></p> text/html 2018-09-23T21:43:58+01:00 montazeranmahdi20.mihanblog.com admin اهواز تسلیت http://montazeranmahdi20.mihanblog.com/post/1061 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/363/1086147/1.jpg" alt=""> text/html 2018-09-16T10:51:24+01:00 montazeranmahdi20.mihanblog.com admin ایام محرم بر تمامی مسلمین جهان تسلیت باد http://montazeranmahdi20.mihanblog.com/post/1059 <img src="http://www.silamusic.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85.jpg" alt="Image result for ‫محرم‬‎"> text/html 2018-06-15T12:26:10+01:00 montazeranmahdi20.mihanblog.com admin عید سعید فطر مبارک باد http://montazeranmahdi20.mihanblog.com/post/1056 <img src="http://artarc.ir/wp-content/uploads/2018/06/1488943145-parsnaz-com.jpg" alt="Image result for ‫عید سعید فطر ۹۷‬‎"> text/html 2018-06-12T17:54:05+01:00 montazeranmahdi20.mihanblog.com admin ترجمه درس اول کتاب زبان تخصصی تالانه جلد اول http://montazeranmahdi20.mihanblog.com/post/1054 <div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><b style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">درس&nbsp; 1</b><b style="font-size: 9pt; margin: 0px auto; padding: 0px;">&nbsp;</b></div><p dir="ltr" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><b style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">Introduction</b></p><p dir="ltr" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><b style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">مقدمه</b><b style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"></b></p><p dir="ltr" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><b style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">Role of Accounting</b><b style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"></b></p><p dir="ltr" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">Sound decisions made by individuals, businesses, governments, and other entities in a society are essential for the efficient distribution and use of the nation's scarce resources. To make such decisions, these groups need reliable information, mostly financial and provided by the accounting system. Therefore, accounting plays an important role in our economic and social system and its function is vital to both a profit-seeking enterprise and e not-for-profit one.</p><p dir="rtl" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><b style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">نقش حسابداری</b><b style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"></b></p><p dir="rtl" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">برای توزیع و استفاده موثر از منابع كمیاب ملی، تصمیمات دقیق افراد، شركتها، دولتها و بقیه نهادهای جامعه ضروری به نظر میرسد.برای گرفتن تصمیماتی از این قبیل، این گروهها نیاز به اطلاعات قابل اطمینانی دارند كه این اطلاعات اغلب مالی هستند و توسط سیستم حسابداری مهیا می شوند. بنابراین حسابداری در سیستمهای اجتماعی و اقتصادی نقش بسیار مهمی را بازی می كند و عملكرد آن هم برای شركتهای تجاری و هم موسسات غیرانتفاعی ضروری است.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;</p><p dir="ltr" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><img src="http://www.ali-khakpour.ir/images/tablighat/zwqnh1urqex5hffmmtb.gif" alt="نتیجه تصویری برای ادامه مطلب"></p> text/html 2018-06-05T11:17:28+01:00 montazeranmahdi20.mihanblog.com admin فایل دعای جوشن کبیر http://montazeranmahdi20.mihanblog.com/post/1053 <b>&nbsp;</b><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><img src="https://files.virgool.io/upload/users/5490/posts/clo7fmparnni/fqfzsrbjfizk.jpeg?x-oss-process=image/resize,w_700/crop,h_250,g_center/quality,q_80" alt="Bildergebnis für ‫جوشن کبیر‬‎"></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px; width: 100%;"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><b>&nbsp;نام فایل&nbsp;</b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><b>&nbsp;حجم فایل&nbsp;</b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><b>نوع فایل</b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><b>&nbsp;باکس دانلود&nbsp;</b></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><b>&nbsp;دعای جوشن کبیر</b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><b>&nbsp;4.8 مگابات</b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;"><b>&nbsp;پاور پوینت</b></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 25%;"><a href="http://s5.picofile.com/d/8130771276/d152cfbd-1151-4696-8d2b-384d1501cb60/doajoshankabir.pdf" target="_blank" title="دعای جوشن کبیر"><img style="width: 116px;height: 55px;" border="0" align="baseline" vspace="20" src="http://s9.picofile.com/file/8329045042/download.gif" alt=""></a></td></tr></tbody></table><b><br></b><br></div> text/html 2018-06-05T11:10:31+01:00 montazeranmahdi20.mihanblog.com admin امشب دومین شب قدر است التماس دعا http://montazeranmahdi20.mihanblog.com/post/1052 <div style="direction: ltr;"><img hspace="0" border="0" align="right" vspace="0" src="http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/get_file.aspx?fn=Uploaded/Users/2/40/ghadr.jpg" alt="Bildergebnis für ‫شب قدر‬‎"></div> text/html 2018-06-04T11:07:58+01:00 montazeranmahdi20.mihanblog.com admin سال روز ارتحال جان سوز و جان گداز امام خمینی تسلیت باد http://montazeranmahdi20.mihanblog.com/post/1051 <img src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/03/10/1396031013163734311037724.jpg" alt="Bildergebnis für ‫ارتحال امام‬‎"> text/html 2018-06-01T08:57:12+01:00 montazeranmahdi20.mihanblog.com admin به طا ها به یاسین از علی فانی http://montazeranmahdi20.mihanblog.com/post/1049 <div id="15278434265733574"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/BCRrd/vt/frame"></iframe></div></div> text/html 2018-05-31T19:58:47+01:00 montazeranmahdi20.mihanblog.com admin پیام خوش آمد گویی http://montazeranmahdi20.mihanblog.com/post/1048 <div style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-style: initial;"><br></span></div><div style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-style: initial;"><img style="width:840px;" hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/363/1086147/888899.jpg" alt="لوگوی کانال"></span></div><div style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-style: initial;"><b><font face="Mihan-Iransans">به پایگاه گروه منتظرین مهدی &nbsp;خوش آمدید امید است از مطالب این پایگاه &nbsp;بهره هایی کافی را برده باشد مطالب این پایگاه &nbsp;مختص به همه شما &nbsp;کاربران عزیز است و میتوانید از مطالبمان استفاده کنید&nbsp;</font></b></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b><font face="Mihan-Iransans"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">برای راحتی شما عزیز دامنه ای به آدرس&nbsp;</span><a href="http://montazeren.ir/" target="" title="'گروه منتظران مهدی" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; transition: all 0.5s ease;">http://montazeren.ir</a><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span>&nbsp;ثبت کردیم&nbsp;</font></b></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b><font face="Mihan-Iransans">پشتیبان این وبلاگ از ساعت 7 عصر &nbsp;تا 12 شب در خدمت شما کاربران میباشد</font></b></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b><font face="Mihan-Iransans">برای ارتباط با مدیر کانال در پیام رسان های اجتماعی می توانید از پیام رسان های زیر استفاده نمایید&nbsp;<br>تلگرام :&nbsp;<a href="https://telegram.me/meysam0114" target="" title="تلگرام">meysam0114@</a></font></b></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b><font face="Mihan-Iransans"><br>ایتا :&nbsp;<a href="https://eitaa.com/meysam0114" target="_blank" title="ایتا">meysam0114@</a></font></b></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b><br></b></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b>سروش :&nbsp;&nbsp;</b><a href="http://sapp.ir/meysam0114" target="_blank" title="">meysam0114@</a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><br></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><br></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ایمیل : meysam0114@gmail.com</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><br></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">تلفن تماس : 09397974527</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><br></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br></div> text/html 2018-05-31T19:54:54+01:00 montazeranmahdi20.mihanblog.com admin توجه توجه http://montazeranmahdi20.mihanblog.com/post/1047 <img src="http://ped-golestan.ir/uploads/posts/2017-10/1507352360_616093632350319677856308821154394301a.gif" alt="Image result for ‫اطلاعیه‬‎"> <div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3">گروه منتظرین مهدی به رتبه ای دوم رنکینگ گوگل ارتقاء یافت&nbsp;<br>به تمامی حامیان و همراهان این وبلاگ این رخداد مهم را تبریک می گوییم</font></b></div><b><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;</font></b></div>